Home Klubben Klubbens politik
Klubbens politik

Klubben blev stiftet den 27. februar 2006.

 

§ 3: Klubbens politik

1: Klubben tager afstand fra enhver voldshandling. Klubben praktiserer ikke, hverken semi- eller fuldkontakt-karate. Klubbens instruktører står for den daglige ledelse, er enerådige med hensyn til tilrettelæggelse af træningen. De står ligeledes for udtagelse af medlemmer der skal repræsentere klubben ved mesterskaber og lign. Usportslig optræden eller dom for vold samt misligholdelse af klubbens regler, kan medføre udelukkelse.

2: Bestyrelsen har kompetence til at anmode såvel et bestående, som ansøgende medlem om at fremvise sin straffeattest. Nægtes dette fører det til eksklusion hhv. ikke optagelse af medlemmet. Dømmes et medlem for en voldshandling, eller kommer det til bestyrelsens kendskab, at et medlem tidligere er dømt for en sådan, er det bestyrelsens pligt at sætte sig grundigt ind i sagen for at kunne tage stilling til, om forseelsen skal føre til eksklu­sion af medlemmet. Eksklusion af et medlem på dette grundlag ligger inden for bestyrelsens kompetence.

3: Al træning skal foregå i ro og orden, alle klubbens vedtægter og reglementer skal overholdes. Al træning foregår under eget ansvar, således at ingen, under nogen omstændigheder kan rejse erstatningskrav efter eventuelle uheld under træningen, eller i forbindelse med klubbens øvrige aktiviteter.


- Læs også om klubbens Regler & Etikette i Dojo'en

 
Charlottenlund Shotokan Karate Klub er medlem af D.Kar.F, DKA & JKS
- Copyright © 2008 CSKK.DK -